Ấm có nắp

0
15

1. Tên gọi hiện vật: Ấm có nắp

2. Ngày/ tháng/ năm sưu tầm Ngày 8 tháng 4 năm 2013

Ngày/ tháng/ năm đăng ký:

3. Miêu tả

* ĐKM: 9.5cm, ĐKĐ: 6.5cm, Cao: 11.5cm
* Đặc điểm: Miệng đứng, thành cong, chân đế thấp, có băng hoa văn quanh vành miệng, chân đế trang trí hoa văn nhà cửa, lâu đài. Nắp hình chỏm cầu, núm hình núm cụt, in lam viền hình băng mai phiến cánh sen.

Thế kỷ XIX- XX (Trung Quốc)

4. Lịch sử hiện vật

5. Họ tên, địa chỉ, tổ chức giao hiện vật

6. Ảnh hiện vật

Ấm có nắp
Ấm có nắp

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here