Ấm gốm men vàng sáng

0
20

1. Tên gọi hiện vật: Ấm gốm men vàng sáng

2. Ngày/ tháng/ năm sưu tầm: Ngày 8 tháng 4 năm 2013

Ngày/ tháng/ năm đăng ký:

3. Miêu tả:

* ĐKM: 5.5cm, ĐKĐ: 7cm, Cao: 14cm
* Đặc điểm: Gờ miệng có viền nổi, cổ hình trụ, vai phình thân thuôn, chân đế choãi đáy bằng. Quai cong hình khuyên, xung quanh trang trí nổi hoa lá, cánh cúc. Chân đế viễn hồi văn chữ S gấp khúc. Nắp hình chỏm cầu trang trí nổi hình bông hoa cúc.

Nhà Nguyễn Thế kỷ XIX- XX (Việt Nam)

4. Lịch sử hiện vật

5. Họ tên, địa chỉ, tổ chức giao hiện vật

6. Ảnh hiện vật

Ấm gốm men vàng sáng
Ấm gốm men vàng sáng

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here