Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện việc tập thể dục giữa giờ

0
7

Thực hiện Công văn số 843/BVHTTDL-VP, ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập thể dục giữa giờ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  Từ ngày 26/3/2019, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức tập  thể dục giữa giờ; mỗi ngày thể dục giữa giờ 02 lần, mỗi lần 05 phút, vào 10h00’và 15h00’ hàng ngày. Tập thể dục giữa giờ có ý nghĩa  thiết thực nâng cao  sức khỏe thể chất và tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, xây dựng môi trường làm việc gắn kết, vui vẻ.

Những bài tập thể dục nhẹ nhàng, vui tươi vào giữa giờ làm việc, đã giúp cho người lao động tách khỏi máy tính, bảo vệ sức khỏe lâu dài,  nâng cao chất lượng công việc và năng suất lao động.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here