Chi bộ Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

0
21

Ngày 01/11/2018, thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản VIệt Nam; Quy định số 29–QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 09–HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; Quyết định số 2024-QĐ/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2018 cho đảng viên Nguyễn Văn Thức. Chi bộ Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thức, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc đơn vị. Là Đảng viên đầu tiên thuộc chi bộ được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.


Tại buổi Lễ, có đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao, và Du Lịch Thái Nguyên cùng toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ tham dự tại buổi Lễ Công bố Quyết định. Đồng chí Lê Xuân Phẩm thay mặt Tỉnh ủy Thái Nguyên gắn Huy hiệu, trao khung Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trao tặng khung ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thức.
Chi bộ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự, tự hào đối với đảng viên Nguyễn Văn Thức, là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là tấm gương sáng noi theo cho các thế hệ đảng viên trẻ, chung sức phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here