Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” tại huyện Võ Nhai.

0
35

Ngày 15/5/2018, nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018);hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018). Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Hà Nội tổ chức triển lãm chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”.Triển lãm diễn ra từ ngày 15/5 hết ngày 20/5/2018.
Triển lãm tổ chức tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là một trong những địa bàn An toàn khu được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đã chọn là nơi ở và làm việc lãnh đạo trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khi địch mở cuộc hành quân Xanhtuya tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc vào tháng 11 năm 1947, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não của ta nhưng đã bị thất bại trong chiến dịch Thu – Đông năm 1947. Triển lãm trưng bày 250 bức ảnh với chủ đề về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung gồm 4 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa kiệt xuất; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại; Thái Nguyên thực hiện “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.
Qua đó nhằm khắc họa rõ nét về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Người đã đi xa, nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện học tập và noi theo.
Là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục tuyên truyền truyền thống lịch sử cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 23 – CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here