Kết quả nghiên cứu sưu tầm tài liệu hiện vật đợt 1, năm 2019

0
21

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sưu tầm đợt 1/2019, chủ đề: “Sưu tầm tài liệu, hiện vật về đời sống văn hóa và một số nghề thủ công truyền thống của dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ.” Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành nghiên cứu khảo sát sưu tầm với kết quả đạt được tổng số 146 đơn vị tài liệu, hiện vật. Gồm các nhóm tài liệu hiện vật như:
– Nhóm hiện vật về đồng bào dân tộc Dao trên địa bàn huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, như: Bộ trang phục nữ của dân tộc Dao (Dao đỏ), Trang phục cô dâu của dân tộc Dao (Dao Lô Gang), Bộ trang phục của Thấy cúng dân tộc Dao Lô Gang,…
– Nhóm hiện vật về đồng bào dân tộc Tày trên địa bàn huyện Võ Nhai là những hiện vật về đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, và đặc biệt trong đó có nhóm hiện vật thuộc nhóm nghề mây tre đan thủ công truyền thống, nghề dệt vải sợi làm tráng rất độc đáo.
– Nhóm hiện vật về dân tộc Nùng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ là những hiện vật có giá trị độc đáo, nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Nùng như trang phục có áo nam, mũ trẻ em; nhóm hiện vật là đồ dùng sinh hoạt như chậu đồng, chậu sành, Bín, rế nồi, gối gỗ,… dụng cụ trong lao động sản xuất như chiếc cày, đệm phơi thóc, bồ đựng thóc, dậu, liềm,… đặc biệt trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Nùng có phong tục tặng câu đối cho gia đình bằng hữu anh em trong những dịp vào nhà mới, lấy vợ cho con trai, với ý nghĩa chúc mừng, mong cho gia chủ đại cát, đại lợi; cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc…
– Nhóm hiện vật về văn hóa dân tộc Hmông trên địa bàn huyện Võ Nhai trang phục độc đáo của nữ dân tộc Hmông, Gùi sử dụng trong lao động sản xuất thu hoạch ngô sắn trên nương, rẫy,…


– Nội dung các câu đối được bài trí tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái của ông Hiền Mặc Chất, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, và Đại đức Thích Nguyên Thanh, trụ trì Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên.
Kết quả sưu tầm tài liệu hiện vật đợt 1, năm 2019 được thông qua họp Hội đồng khoa học của Bảo tàng, các thành viên Hội đồng đã đánh giá những tài liệu hiện vật trên có giá trị văn hóa, khoa học lịch sử, đủ điều kiện nhập kho cơ sở Bảo tàng, phục vụ lưu giữ, bảo quản, trưng bày, giới thiệu góp phần vào phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here