Dự án ứng dụng Khoa học và Cộng nghệ của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên

0
96

Năm 2011, Bảo tàng tỉnh Thái nguyên đã phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và địa phương tiến hành bước đầu việc điều tra, thám sát khảo cổ học trên địa bàn xã Bình Long, huyện Võ Nhai. Trong đợt khảo sát này, Bảo tàng Thái Nguyên được sự giúp đỡ  của PGS.TS Trình Năng Chung thuộc viện khảo cổ học Việt Nam Đã phát hiện nhiều hang động có dấu tích người Việt cổ sinh sống. Theo đánh giá bước đầu xã Binh Long có nhiều di tích khảo cổ học quan trọng, tiến hành việc nghiên cứu, thăm giò , khai quật chắc chắn sẽ cung cấp cho chúng ta những mới về sự phát triển liên tục của văn hóa tiền sử ở Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trên cơ sở đó, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đề xuất thực hiện nội dung Dự án khoa học và công nghệ năm 2013 về lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ học tại địa bàn xã Bình Long, huyện Võ Nhai  :” Nghiên cứu, điều tra, thăm dò, khai quật khảo cổ học một số hang động ở xã Bình Long và vùng phụ cận của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” nhằm bổ sung thêm số lượng lớn hiện vật cho kho cơ sở của Bảo tàng, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của đất nước nhằm lưu giữ, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Cùng với những phát hiện mới về khảo cổ học sẽ là cơ sở hình thành điểm du lịch mới thu hút được nhiều sự quan tâm của khách tham quan, đó là du lịch sinh thái, du lịch hang động tự nhiên, du lịch khảo cổ… đồng thời quảng bá hình ảnh của Thái Nguyên đối với khách trong nước và quốc tế.

Kết quả nghiên cứu của Dự án sẽ là cơ sở cho việc nhân rộng, áp dụng cho việc thực hiện các dự án về khảo cổ khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, đây cũng là điều kiện cho việc bổ sung tài liệu hiện vật cho công tác trưng bày của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phục vụ khách tham quan trong việc triển khai lập dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, thực hiện theo quy định quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here