Bảo tàng Thái Nguyên tái bản sách ảnh “ Bác Hồ với Thái Nguyên – những sự kiện bằng hình ảnh”

0
60

Thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (01/01/1964 – 01/01/2014), Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu,sửa chữa, bổ sung tái bản sách ảnh“ Bác Hồ với Thái Nguyên – những sự kiện bằng hình ảnh”

Lần tái bản này, sách ảnh được bổ sung trên 50 ảnh, tư liệu, bố cục chia thành 3 phần với tổng số 145 ảnh, tư liệu, gồm 119 trang, khổ 25x25cm, được thể hiện bằng hai thứ tiếng (Việt- Anh).

Phần 1: Bác Hồ với Thủ đô kháng chiến Thái Nguyên.

Phần 2: Bác Hồ với Thái Nguyên thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phần 3: Bác Hồ muôn vàn kính yêu sống mãi trong lòng đồng bào của các dân tộc Thủ đô kháng chiến Thái Nguyên.

Đây là tập sách ảnh về những năm tháng Bác Hồ ở và làm việc tại Thủ đô kháng chiến, những tình cảm sâu sắc mà Bác dành cho Đảng bộ , nhân dân các dân tộc Thái Nguyên và những tình cảm sâu nặng của Đảng bộ đồng bào các dân tộc Thái Nguyên đối với Bác kính yêu.

Sách ảnh” Bác Hồ với Thái Nguyên- những sự kiện bằng hình ảnh” tái bản lần này đã bổ sung nhiều hình ảnh, tài liệu quý góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

 

Theo Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here