Sách ảnh: Bác Hồ với Thái Nguyên – Những sự kiện bằng hình ảnh.

0
171

Tập sách ảnh gồm 89 ảnh, 47 trang, bố cục gồm 2 phần.

      Phần 1: Gồm những ảnh tư liệu gốc  về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1947 đến năm 1964, nói về những năm tháng Bác ở và làm việc ở ATK Định Hóa- Thủ đô kháng chiến của cả nước, những tình cảm sâu sắc mà Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên, cho mảnh đất Thái Nguyên và những tình cảm nồng nàn của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Thái Nguyên đối với Bác kính yêu.

                 

(Ảnh bìa Bác Hồ với Thái Nguyên)

Phần 2: Gồm những ảnh về các điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Định Hóa; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước lên thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và ảnh hiện vật về Bác hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Thái Nguyên.

     Sách ảnh” Bác Hồ với Thái Nguyên- những sự kiện bằng hình ảnh” ra đời là một tài liệu quý góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trể của tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

     Để có được những tấm ảnh lịch sử- nghệ thuật trong tập sách ảnh này, Ban biên tập đã phải lựa chon từ nhiều bức ảnh có trong Kho của Bảo tàng Thái Nguyên, Nhà trưng bày ATK- Định Hóa; của các nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định, Trần Thông, Đồng Khắc Thọ…

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here