Sách ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Thái Nguyên

0
137

Sách ảnh được in khổ 25 x 25cm, 108 trang. Mỗi trang được chia làm 2 cột một bên là chữ tiếng Việt, một bên là chữ tiếng Anh.

         

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vị tướng tài của dân tộc Việt Nam, tên tuổi những công lao của ông gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ độc lập, tự do của tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ đã chọn ATK – Định Hoá, Thái Nguyên làm “Thủ đô kháng chiến”. Những năm sống và làm việc tại đây tình cảm của Đại tướng dành cho nhân dân Thái Nguyên thật nồng hậu, thuỷ chung. Tình cảm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên rất yêu mến và kính trọng Đại tướng.

Cuốn sách ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Thái Nguyên tập hợp gần 200 bức ảnh thuộc chủ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Thái Nguyên. Trong sách còn có một số bài viết, thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên, một số hồi ức, tư liệu lịch sử về Đại tướng.

Xuất bản cuốn sách ảnh : Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Thái Nguyên có ý nghĩa rất lớn. Đây là một ấn phẩm quý và quan trọng, đặc biệt là sự lưu giữ những tư liệu lịch sử quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp góp phần vào công tác tuyên truyền lịch sử cách mạng của dân tộc, về một vị tướng tài ba cho thế hệ trẻ hôm nay.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here