Chăn

0
101

Chăn chui bằng len, của Bác Hồ nhờ đồng chí Trần Đăng Ninh tăng cho bác Ma Đình Tương, ở xóm Thẩm Tý, xã Bảo Cường, khoảng cuối năm 1950 đầu năm 1951.

Bác tưởng đã gửi và giao chiêc chăn này cho con là Ma Đình Chu, sau đó bác Chu giao cho cán bộ Sưu tầm Bảo tàng Thái Nguyên 26/8/1994

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here