Chiếc áo

0
66

Chiếc áo này Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bà Bàn Văn Phòng ở xã phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, năm 1943, do gia đình ông là gia đình có công với cách mạng

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here