Chiếc bàn góc

0
6

Trong lán ở và làm việc của Bác Hồ tại Tỉn Keo, Phú Đình, huyện Định Hóa thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp (1947-1954)

Bác Hồ thường dùng bàn góc này để trên đọc sách báo, và làm việc, bàn góc có hai ngăn

Gia đình bà La Thị Hồi ở xóm Tỉn Keo đã lưu giữ chiếc bàn và sử dụng hàng ngày từ năm 1954 đến 6/12/1999 bà trao lại cho Bảo tàng lưu giữ.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here