Tấm ván

0
12

Dùng làm sàn nhà lán cho Bác Hồ ở đồi Khău Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)

Tấm ván cho gia đình bà Ma Thị Hàn, ở thôn Thẩm Rọôc, xã Điềm Mặc lưu giữ và giao cho Bảo tàng, ván được xẻ thủ công không bào

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here