Sách: NHỮNG PHÁT HIỆN KHẢO CỔ HỌC TIỀN SỬ TẠI HANG ỐC, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

0
207

Cuốn sách Những phát hiện khảo cổ học tiền sử tại Hang Ốc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là công trình tổng kết toàn bộ tư liệu điều tra, khai quật và nghiên cứu của các nhà khoa học về di chỉ Hang Ốc – di chỉ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia năm 2017.

Giới thiệu về Di chỉ khảo cổ học Hang Ốc thuộc xóm Phố, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Viện Khảo cổ học nghiên cứu khai quật từ năm 2014 – 2015. Qua kết quả khai quật cho thấy, Di chỉ Hang ốc có một tầng văn hóa duy nhất. Về di tích, Hang Ốc có một số lượng rất lớn vỏ nhuyễn thể, bao gồm vỏ ốc núi, vỏ ốc suối, một số ít vỏ trai, xương răng động vật của các loài ăn cỏ và ăn thịt, các loài sống trên cạn và dưới nước. Về di cốt người, phát hiện duy nhất một mảnh sọ người trong địa tầng. Về di vật đá, cuộc khai quật thu được số lượng rất lớn di vật đá, gồm nhiều loại hình công cụ khác nhau như chặt, nạo, đập, nghiền và mài…di vật tiêu biểu là dấu Bắc Sơn và rìu mài lưỡi, cho thấy đây là di chỉ thuộc văn hóa Bắc Sơn, niên đại vào khoảng 6.000 – 7.000 năm cách ngày nay.

Những kết quả nghiên cứu, phát hiện mới quan trọng từ những di vật khai quật tại di chỉ Hang Ốc chứa ẩn thông điệp của người tiền sử, có giá trị cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử văn hóa thời tiền sử của tỉnh Thái nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung.

Cuốn sách “Những phát hiện khảo cổ học tiền sử tại Hang Ốc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” có ý nghĩa quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, khảo cổ học, cung cấp tài liệu tin cậy cho việc biên soạn lịch sử, địa chí của tỉnh, đồng thời là nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy và giáo dục lịch sử địa phương.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here