Tổ chức triển lãm chủ đề:“Thái Nguyên – 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

0
71

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề: “Thái Nguyên – 50 năm thực hiện Di chúc  Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Triển lãm lựa chọn gần 100 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên để giới thiệu đến công chúng về thời kỳ lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc tại ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 – 1954); Sự quan tâm của Bác Hồ với Thái Nguyên và tình cảm của đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên với Bác Hồ kính yêu; Những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 30/8 đến ngày 03/9/2019, là một trong nhiều hoạt động phối hợp tổ chức triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Số 02 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) của các cơ quan văn hóa trực thuộc Trung ương và một số tỉnh, thành phố. Là dịp để tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục khẳng định giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn trong bản Di chúc của Người. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Thế Mạnh

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here