Giới thiệu kỷ yếu Hội thảo khoa hoc: NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI KHẢO CỔ HỌC THỜI TIỀN SỬ TẠI THÁI NGUYÊN VÀ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ HIỆN VẬT KHẢO CỔ HỌC TẠI BẢO TÀNG

0
10

Thái Nguyên là một trong những điểm sáng về nghiên cứu khảo cổ học tiền sử ở Việt Nam. Từ xa xưa nơi đây người nguyên thủy đã tồn tại và phát triển. Chính vì vậy trên mảnh đất này hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa khảo cổ học có giá trị lịch sử – văn hóa cần được khám phá và nghiên cứu. Trong thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành nhiều cuộc điều tra, khai quật khảo cổ học trên địa bàn tỉnh. Tháng 5/2019, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những phát hiện mới khảo cổ học thời tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng.

Xuất bản kỷ yếu Hội thảo khoa học Những phát hiện mới khảo cổ học thời Tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng có ý nghĩa rất quan trọng, được tập hợp từ 39 bài tham luận của các nhà nghiên cứu về lịch sử, các chuyên gia khảo cổ học về công tác nghiên cứu, khai quật khảo cổ học tại Thái Nguyên; công tác kiểm kê, bảo quản, xây dựng sưu tập, trưng bày giới thiệu hiện vật; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di chỉ khảo cổ học gắn với du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Kỷ yếu là nguồn tư liệu quý, tổng hợp những kết quả nghiên cứu gắn với thực tiễn của các nhà khoa học, chuyên gia về khảo cổ cung cấp thêm thông tin, những nhận thức mới về văn hóa thời tiền sử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có ý nghĩa quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, khảo cổ học, cung cấp tài liệu tin cậy cho việc biên soạn lịch sử, địa chí của tỉnh, công tác giảng dạy lịch sử địa phương.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here