Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”

0
81

Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”

Vừa qua, từ ngày 14/5 – 20/5/2020, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức triển lãm chủ đề:“Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất

Nội dung triển lãm gồm 4 phần:

Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc

Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa kiệt xuất

Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại

Phần IV: Một số hình ảnh 07 lần Bác Hồ về thăm Thái Nguyên và thành tựu kinh tế – xã hội của Thái Nguyên sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới.

Triển lãm giới thiệu trên 200 hình ảnh tư liệu, hiện vật lịch sử về “Chủ tịch Hồ Chí Minh – một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội… Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình…”, giới thiệu một số hình ảnh 07 lần Bác Hồ về thăm Thái Nguyên và thành tựu kinh tế – xã hội của Thái Nguyên sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới.

Triển lãm đã đón tiếp trên 3500 lượt khách tham quan, trong đó có các đoàn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; Phóng viên Báo chí, Đài PTTH của Trung ương, Đài PTTH của tỉnh tham quan, đưa tin tuyên truyền. Đặc biệt, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tổ chức cho các em học sinh, sinh viên nhà trường tham quan, nghiên cứu học tập ngoại khóa tại Triển lãm.

Triển lãm đã thực sự thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, học sinh, sinh viên, tuyên truyền sâu rộng nhận thức sâu sắc về công lao to lớn, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, thể hiện sự tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

                                                                              Người viết: Ma Thị Quyên

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here