Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ tri ân Đình Nguyên Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương

0
18

Không gian Văn hóa trà Tân Cương, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã chè tại Tân Cương tổ chức lễ tri ân Đình Nguyên Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân với những công lao đóng góp của ông với quê hương đất nước, đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Trà Thái Nguyên.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân tên hiệu là Hữu Mai, sinh năm Đinh Mão (1867) tại làng Trâu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Năm 31 tuổi ông tham gia kỳ thi Hương và đỗ Cử nhân triều vua Thành Thái (1867). Ba năm sau ông vào kinh đô Huế thi Hội, ông đỗ đầu và được vua ban danh Đình Nguyên Đệ Tam giáp đồng Tiến sĩ (tại khoa thi Tân Sửu), niên hiệu Thành Thái thứ 13 năm 1901.

Sau khi đỗ, ông được bổ vào các chức quan: Tri huyện Lục Ngạn, Việt Yên (Bắc Giang), Giáo thụ tỉnh Yên Bái, Đốc Học tỉnh Hà Đông. Năm 1919, ông được đổi sang làm quan Án sát tỉnh Bắc Ninh. Năm 1924, đổi làm Án sát kiêm chức tuần phủ tỉnh Thái Nguyên. Năm 1927, theo lệ 60 tuổi ông được trí sĩ. Ông mất năm 1941 tại quê nhà. Sau khi ông mất, con cháu và học trò xây lăng thờ ông tại làng Trâu Lỗ, xã Mai Đình, huyện HiệpHòa, tỉnh Bắc Giang. Năm 2015, khu lăng mộ Đình Nguyên Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân đã được lập hồ sơ khoa học và pháp lý, xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ông là người có công trong việc mang giống chè về trồng ở Tân Cương, Thái Nguyên. Khi làm Án sát, kiêm chức tuần phủ tỉnh Thái Nguyên, thấy người dân Tân Cương nghèo khổ, khó khăn, Đình Nguyên Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân đã bàn với người dân mang giống chè về trồng. Ông đã cho người lên tận Phú Thọ xin giống chè về Tân Cương nói riêng và cho tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Hiện nay, vùng chè Tân Cương không chỉ bó hẹp trong xã Tân Cương mà là cả mênh mông nhấp nhô vườn chè của 5 xã xung quanh với diện tích trồng chè là hơn 21.000ha, trong đó diện tích chè kinh doanh 18.000ha và 87 hợp tác xã, 133 làng nghề và trên 50 công ty chuyên sản xuất kinh doanh chế biến chè.

Với những công lao đóng góp của Đình Nguyên Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân, người có công rất lớn trong việc đem giống chè về trồng ở Tân Cương. Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức tri ân, vinh danh tuyên truyền công lao của ông nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Người viết: Nguyễn Thu Quỳnh

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here