Tìm kiếm: Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 29B, đường Bến Tượng, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam Tel: (84) 0280 3855 842; (84) 0280 3852742 Fax: (84) 0280 3852 742 Website: http://baotangthainguyen.org.vn
Sơ đồ Website
Sơ đồ Website
Liên kết Website

Ý kiến đóng góp