27.9 C
thai nguyen
Thứ Năm, Tháng Tám 18, 2022

Chiếc bàn góc

Trong lán ở và làm việc của Bác Hồ tại Tỉn Keo, Phú Đình, huyện Định Hóa thời kỳ kháng chiến chống Thực dân...

Ấm gốm men vàng sáng

1. Tên gọi hiện vật: Ấm gốm men vàng sáng 2. Ngày/ tháng/ năm sưu tầm: Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Ngày/ tháng/ năm đăng...

Rìu lưỡi xéo

1. Tên gọi hiện vật: Rìu lưỡi xéo 2. Ngày/ tháng/ năm sưu tầm: Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Ngày/ tháng/ năm đăng ký 3. Miêu...

Đĩa gốm

1. Tên gọi hiện vật: Đĩa gốm 2. Ngày/ tháng/ năm sưu tầm: Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Ngày/ tháng/ năm đăng ký: 3. Miêu tả *...

Bình vôi

1. Tên gọi hiện vật: Bình vôi 2. Ngày/ tháng/ năm sưu tầm: Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Ngày/ tháng/ năm đăng ký: 3. Miêu tả: *...

Ấm có nắp

1. Tên gọi hiện vật: Ấm có nắp 2. Ngày/ tháng/ năm sưu tầm Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Ngày/ tháng/ năm đăng ký: 3. Miêu...

Bài viết mới đăng

THÔNG BÁO ĐÓN KHÁCH THAM QUAN TRƯNG BÀY

BẢO TÀNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO ĐÓN KHÁCH THAM QUAN TRƯNG BÀY Thực hiện Kế hoạch số: 591/KH-SVHTTDL, ngày 23/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể...

Chương trình gặp mặt kỷ niệm ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần...

Kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam...

Phát triển loại hình nghệ thuật hát then gắn với nghệ thuật thưởng trà...

Trà là thức uống thanh túy giầu hương vị, mang đến cảm nghiệm tâm thức cho tinh thần hoài cổ, an nhiên. Trà...

Trà Thái Nguyên, đậm đà hương vị Việt

Bất cứ ai nếu đã từng thưởng thức Trà Thái Nguyên thật khó có thể quên được hương vị đậm đà, ngọt hậu mùi...