Video hoạt động Bảo Tàng

1. Khai mạc Triển lãm về phát hiện mới khảo cổ học thời tiền sử

2. Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguên đưa tin Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên làm công tác chuẩn bị triển lãm ảnh, tư liệu, chủ đề:“100 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên (1917 – 2017)”

3. Triển lãm Ảnh giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay tỉnh Thái Nguyên” với nhiều hoạt động Văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.